Üdvözli Önt a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Rendelési idők : Hétköznapokon 8:00-20:00 között
  Kapcsolat : +36 1 401-1300

Minőségpolitika

A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata missziója: Biztonságos, emberbarát környezetben, korszerű, magas színvonalú betegellátás, és a munkatársaink megbecsülése.

A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata legfőbb céljának tekinti a magas színvonalú biztonságos betegellátást.

Tevékenységünk magas színvonalát hatásos és hatékony módszerek alkalmazásával, betegbiztonsági programok működtetésével kívánjuk biztosítani.

  Hidden text

Kötelességünk, hogy az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során betartsuk és alkalmazzuk a hazai és a nemzetközi gyakorlatban elfogadott gyógyító-megelőző és terápiás módszereket, eljárásokat, (kiadott szakmai standardokat, módszertani ajánlásokat), az ágazatra vonatkozó törvényeket, rendeleteket, hatósági előírásokat, illetve a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabványokat. Belső szabályzatainkat a mindenkor érvényes törvények és rendeletek alapján készítjük el, melynek ismerete és betartása minden munkatársunk számára kötelező. A minőségi és biztonságos betegellátás érdekében elvárom munkatársaimtól a szakadatlan megújulást, a töretlen szakmai fejlődést. Ehhez minden támogatást megadok. Minden szinten elvárom a minőségi szemlélet és a minőség iránti elkötelezettség érvényesülését, valamint az etikai normák betartását. Elvárás mind a betegekkel történő-, mind a munkatársak között zajló megfelelő stílusú kommunikáció.

Minőségi céljaink megvalósítása és folyamatos fenntartása érdekében nélkülözhetetlen valamennyi munkatársunk részvétele és elkötelezettsége. Igyekszünk lépést tartani az orvosi technológia fejlődésével, ennek érdekében orvosi műszereinket – anyagi lehetőségeink és az amortizáció függvényében- modernizáljuk, a pontos működés érdekében folyamatosan karban tartjuk. Gazdasági, műszaki és ügyviteli dolgozóink a háttérben mindent megtesznek a zavartalan betegellátás feltételeinek biztosítása érdekében. Intézetünk a pontos, naprakész adminisztráció, adatszolgáltatás, finanszírozás és gazdálkodás érdekében korszerű informatikai rendszereket használ. Beszállítóink kiválasztásánál a minőségközpontú szolgáltatás alapvető követelmény.

Minőségirányítási feladataim ellátását a minőségirányítási vezető segíti, aki ezen a területen önálló hatáskörrel rendelkezik. A hatékony, megbízható és magas szintű egészségügyi ellátás biztosítása érdekében az intézeti munka minden területére kiterjesztett minőségirányítási rendszert működtetünk. Rendszerünket az MSZ EN ISO 9001: 2015 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standard (MEES) 2007. verzió 1. 0. és az Akkreditációs Standardok követelményei alapján építettük ki.  Ezt a megfelelést a nemzetközi tanúsítás megszerzésével bizonyítjuk. Ennek érdekében a Minőségirányítási Kézikönyvben foglaltak betartását minden munkatársunk számára kötelezővé nyilvánítom.

Budapest, 2017. augusztus 1.

Dr. Kiss Marianna
igazgató

Több